Ticket kontrolleri


Ticket entegrasyonu sağlandığı durumda, her taşımada aşağıdaki kontroller yürütülür.

Bağlantılı Ticket denetimi

Ticket bütünlüğünü sağlar

Bir Ticket'a ait Request'ler taşınacağı zaman; Safe TMS, bağlantılı olduğu diğer Ticket'lar üzerinde denetim yapar. Örnek: Eksik taşıma yönelimi, eksik çapraz ilişki, eksik bağlantı, vb.Bağlantlı Ticket Request'leri

Fonksiyonel bütünlük sağlar

Taşınacak Ticket'ın bağlantılı olduğu Ticket'lara ait taşınmamış Request varsa, Safe TMS bu konuda bir uyarı üretir. Bu sayede, canlı sisteme mantıken bir arada taşınması gereken nesnelerin eksik gitmesi önlenir.Ortak TCode denetimi

Uygulama bütünlüğü sağlar

Safe TMS, taşınacak Ticket'ın ilişkili olduğu işlem koduyla ilgili başka açık Ticket olup olmadığını denetler. Bu sayede, aynı uygulama üzerindeki paralel değişikliklerin kısmi taşınmasının getireceği riskler önlenir.Ticket hiyerarşi denetimi

Eksik taşıma önlemidir

Eğer üst - alt şeklinde hiyerarşik Ticket takibi yapıyorsanız; Safe TMS, taşınacak alt Ticket ile aynı seviyede açık başka Ticket olup olmadığını denetler. Zira; aynı üst Ticket'a bağlı alt Ticket'ların bir arada taşınması gerekiyor olabilir.Request varlık denetimi

Hatalı taşıma talebi önlemidir

Eğer taşınmak istenen Ticket'lardan birine ait hiçbir Request bulunamazsa, Safe TMS bu konuda uyarı verir. Zira, Ticket zaten taşınmış veya Ticket - Request ilişkisi sağlanamamış olabilir.Size özel denetimler

Kendi kurallarınızı tanımlayabilirsiniz

Safe TMS, firmanıza özel denetimleri kolayca geliştirmenize imkan tanır. Özel denetimleriniz, Safe TMS'in standart denetimleri ile birlikte yürütülür ve sonuçlar arasında gösterilir.