Nesne kontrolleri


Bu kontroller, taşıma sebebiyle canlıda oluşabilecek riskleri büyük oranda azaltır.

Nesne denetimi

ABAP bütünlüğünü sağlar

SAP'nin, nesne denetimleri için kullandığı standart fonksiyonlar bulunur. Safe TMS, bu fonksiyonları kullanarak nesne denetimlerini yapar. Bu temel kontrol, taşınacak tüm ABAP nesnelerinin etkin, tutarlı ve tipik hatalardan arınmış olmasını sağlar.Bağlantı denetimi

Eksik bağlantılı nesne riskini önler

Her ABAP nesnesinin bağlantılı olduğu başka nesneler bulunur. Örnek olarak; bir sınıfın kullandığı fonksiyonlar veya o sınıfı çağıran programlar düşünülebilir. Safe TMS, taşınacak nesnelerin bağlantılı olduğu diğer nesneleri tespit ederek, ya hedef sistemde ya da taşınacak Request'ler içerisinde yer aldığından emin olur. Bu sayede; farklı Request'lere dağılmış bağlantılı nesnelerin kısmi taşınması ve canlıda hataya yol açmaları önlenir.Veri tipi denetimi

Tablo / yapı bütünlüğünü sağlar

Table, Structure gibi DDIC nesneleri, pek çok bileşenden oluşur - Data Element, Domain gibi. Bir DDIC nesnesi taşınacağı zaman, Safe TMS tüm bileşenlerinin ya hedef sistemde ya da taşınacak Request'ler içerisinde yer aldığından emin olur. Bu sayede; farklı Request'lere dağılmış bağımlı nesnelerin kısmi taşınması ve canlıda hataya yol açmaları önlenir.Paralel kod değişikliği denetimi

Test edilmemiş kodun taşınmasını önler

Aynı kodun iki farklı Ticket kapsamında paralel değiştirilmesi mümkündür. Ancak, bu durumda iki Ticket'ın aynı anda taşınması, en risksiz yöntemdir. Safe TMS, taşınacak kodun henüz taşınmamış başka Request'lerde olup olmadığını denetler. Bu sayede, henüz tamamlanmamış / test edilmemiş kodun taşınması önlenir.FI/CO doğrulama denetimi

Finansal hataları önler

FI/CO doğrulama ve ikameleri taşındıktan sonra, canlı sistemde bazı türetme programlarnın çalıştırılması gerekebilir. Safe TMS bu tür bir Request tespit ettiğinde, FI/CO danışmanına ihtiyaç duyulabileceğini hatırlatır. Bu sayede, canlı sistemdeki potansiyel finansal hataların önüne geçilir.Request yaş denetimi

Hatalı taşımaları önler

Kullanıcı, yanlışlıkla çok eski bir Request'i taşıyor olabilir. Safe TMS, taşınacak Request'lerin yaşını kontrol eder ve şüpheli bir durumda bilgi verir. Bu sayede, canlı sistemdeki geliştirmeler korunur.Size özel denetimler

Kendi kurallarınızı tanımlayabilirsiniz

Safe TMS, firmanıza özel denetimleri kolayca geliştirmenize imkan tanır. Özel denetimleriniz, Safe TMS'in standart denetimleri ile birlikte yürütülür ve sonuçlar arasında gösterilir.